head algemeen

Veelgestelde vragen

Westerhaghe is een project van Dunavie en Heijmans. Van wie koop ik nu eigenlijk?

In geval van vrije sector koop: U koopt de grond of het appartementsrecht van Dunavie. In geval van kopen onder Koopgarant-voorwaarden: U krijgt de grond of het appartementsrecht van Dunavie in erfpacht tegen een eenmalige afkoop van de erfpachtcanon. In beide gevallen sluit u de aannemingsovereenkomst voor het bouwen van de woning af met Heijmans.

Ik heb specifieke wensen voor meer- en minderwerk aan een woning of appartement. Hoe wordt hier mee omgegaan?

De grootste kopersopties worden u bij het tekenen van de Koop- en Aannemingsovereenkomst door De Leeuw Makelaardij voorgelegd. Na het passeren van de transportakte bij de notaris krijgt u in een gesprek met Heijmans nog de gelegenheid om te kiezen uit kleinere, meer specifieke opties. Mocht u daar bovenop nog aanvullende wensen hebben, dan zal Heijmans proberen u daarin tegemoet te komen. Maar houd er rekening mee: er is veel mogelijk, maar helaas niet alles!

Wat is het energielabel van de woningen en appartementen?

Omdat het hier om nieuwbouwwoningen gaat, is het energielabel (A t/m G) formeel niet van toepassing. De woningen en appartementen voldoen aan de strenge eisen voor energiezuinigheid zoals die golden op het moment (in 2010) dat de omgevingsvergunning voor het bouwen werd aangevraagd. Voor de vergunningsaanvraag is een energieprestatiecoëfficiënt (EPC) uitgerekend. Deze ligt voor al de woningen en appartementen onder de 0,80. Dit getal is niet één op één vergelijkbaar met een energielabel, maar grofweg kan gesteld worden dat de energiezuinigheid vergelijkbaar is met label A, of zelfs nog iets beter.

Hoe huur ik een huurwoning in de nieuwbouw van Westerhaghe?

Het nieuwbouwproject Westerhaghe bestaat uit 140 woningen en appartementen, voor het overgrote deel in de koopsector. 26 huurappartementen zijn bestemd voor de verhuur. 

U heeft belangstelling voor een huurappartement in Westerhaghe? De appartementen worden na oplevering via Woonzicht toegewezen. Momenteel houdt Dunavie een lijst van belangstellenden bij.  Aan opname op deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.

Meer informatie kunt u krijgen via: info@dunavie.nl of(071) 820 08 00

Hoe koop ik een woning of appartement in het plan Westerhaghe?

U kunt zich orienteren en een voorkeur voor bepaalde bouwnummers bepalen op onze website. De medewerkers van De Leeuw Makelaardij (telefoon 071-405 16 16) kunnen u vervolgens alles vertellen over de beschikbaarheid van de woningen en appartementen.

Orienteer u ook alvast op uw financiele mogelijkheden bij een hypotheekadviseur of bank (SNS bank, Rabobank en De Leeuw Adviesgroep zijn bekend met project Westerhaghe en kunnen u wellicht een gunstige projectfinanciering aanbieden). Zo gaat u goed voorbereid het vervolggesprek met de makelaar in!